Szybki i łatwy zarobek: Mini zadania

Regulamin FortunataPTR.pl


I. Podstawowe informacje

 1. Właścicielem serwisu jest firma Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, posługująca się numerami IČ: 058 91 078 i DIČ (VAT UE): CZ05891078, z kapitałem zakładowym 40 000 CZK opłaconym w całości. Administratorami serwisu są: Miroka i Netele.
 2. Wszelkie świadome próby łamania regulaminu lub "obejścia" go będą karane.
 3. Serwis rozpoczął działalność 24 grudnia 2012r. na licencjonowanym skrypcie Cash Crusader.
 4. Prawo korzystania z serwisu i oferowanych przez niego usług przysługuje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i reklamodawcom zewnętrznym.

II. Rejestracja w serwisie

 1. Zapisać się do serwisu może każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Aby zostać użytkownikiem programu należy obowiązkowo podać swoje prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym, przesłanym na podany adres e-mail. W przeciwnym razie, wypłaty nie będą realizowane.
 3. Z jednego IP może się zarejestrować wyłącznie 1 osoba. Zabrania się także posiadania przez jednego użytkownika więcej niż 1 konta. Złamanie tych zasad grozi usunięciem konta/kont w programie. Niedozwolone jest również korzystanie z tego samego konta bankowego przez kilku użytkowników serwisu.

III. Sposoby zarabiania

 1. Zarabianie w serwisie polega głównie na czytaniu płatnych maili oraz klikaniu w płatne i punktowe reklamy (banery, buttony lub linki reklamowe). Można również korzystać z płatnych zapisów, loterii, gier oraz innych pozycji znajdujących się w menu.
 2. Zarabiać można także tworząc siatkę poleconych. Od każdej osoby, która zarejestruje się w serwisie z polecenia użytkownika, otrzyma on odpowiedni % z jego zarobków określony w regulaminie.
 3. Kolejną formą zarabiania jest udział w organizowanych konkursach: konkursach klikacza konkursach poleconych itp. Adminowi przysługuje prawo nagradzania najaktywniejszych uczestników, nawet, gdy nie zostanie oficjalnie ogłoszony żaden konkurs.
 4. Każdy użytkownik może przesyłać swoje uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania serwisu na adres kontaktowy podany przez Admina. Jeżeli uwagi użytkownika zostaną wykorzystane, zostanie on nagrodzony.

IV.Aktywność

 1. Za użytkownika aktywnego uważa się osobę, która zalogowała się w serwisie przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni. Po upływie tego czasu konto może zostać sprzedane lub usunięte.
 2. Użytkownikiem nieaktywnym staje się również użytkownik, który w ciągu 60 dni nie wykaże się choćby minimalną aktywnością w klikach płatnych i punktowych.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności, wynoszącej minimum 2 tygodnie, użytkownik może zgłosić ten fakt Adminowi, co pozwoli mu na utrzymanie statusu aktywnego.
 4. Użytkownik nieaktywny może nadal korzystać z serwisu, jeżeli jego konto nie zostało wcześniej usunięte lub sprzedane.
 5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 60 dni traci wszelkie prawa do aktualnego konta, lecz zachowuje możliwość ponownej rejestracji.

VI. Korzyści uczestnika. Wypłaty

 1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w serwisie (stawki za kliki, bonusy itp.) znajdują się na stronie głównej serwisu oraz na podstronach poszczególnych sekcji.
 2. Podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe.
 3. Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 10 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.
 4. Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.
 5. Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.
 6. Wypłaty na PayPal będą realizowane wyłącznie na konta zweryfikowane. PayPal pobiera prowizję od przelewów, w związku z czym Użytkownik otrzyma kwotę wypłaty pomniejszoną o prowizję pobraną przez PayPal. FortunataPTR.pl nie wysyła wypłat w trybie krewni/znajomi.
 7. Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.
 8. Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.
 9. Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.
 10. Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.
 11. Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.
 12. Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w FortunataPTR.pl
 13. Aby otrzymać wypłatę należy spełnić następujące warunki:
  - być aktywnym użytkownikiem
  - podać w profilu użytkownika dane zgodne ze stanem faktycznym.
  - wykazać się wymaganą aktywnością w klikach konkursowych w miesiącu poprzedzającym zlecenie wypłaty.
 14. Poziomy poleconych w FortunataPTR.pl wynoszą odpowiednio:
  - 20% PLN
  - 10% punkty.
  W przypadku użytkowników premiowanych zarobki z poleconych wzrastają o odpowiednią ilość punktów procentowych, podaną w warunkach premiowanego uczestnictwa.
 15. Uczestnik otrzymuje określony procent od zarobków poleconego, jeśli jego aktywność względem tego poleconego wynosi minimum 50%. Profity z poleconych są dodawane do konta raz na dobę.
 16. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.

VII. Dane osobowe

 1. Admin serwisu nie ma prawa przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach innych niż zarabianie w serwisie (np. podczas realizacji wypłat), chyba, że sam zainteresowany wyrazi na to zgodę.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub podejrzenia złamania zasad regulaminu, Admin może wykorzystać dane zamieszczone przez użytkownika w celu skontaktowania się z nim.
 3. Użytkownik nie powinien udostępniać swoich danych z serwisu (tj. loginu i hasła) osobom trzecim. W przypadku zalogowania się na konto użytkownika przez osoby niepożądane, Admin nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone zmiany.
 4. W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu przez danego użytkownika, Admin ma prawo udostępnić Adminom innych serwisów jego IP, jednak tylko na ich wyraźną prośbę.

VIII. SPAM. Kary

 1. Zabrania się promowania swoich linków w sposób niechciany i niepożądany przez potencjalnego odbiorcę, na forach dyskusyjnych i innych stronach WWW, gdzie jest to niedozwolone. Za wysyłanie SPAMU użytkownik może zostać ukarany odjęciem pewnej sumy z konta w serwisie lub jeżeli będzie to wielokrotne działanie- natychmiastowym usunięciem konta.
 2. Każdy użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na na otrzymywanie e-maili reklamowych, toteż jego poczta e-mail nie może uznawać tych wiadomości za SPAM (zaleca się posiadanie skrzynki pocztowej o2.pl lub gmail).
 3. Użytkownik może otrzymać karę finansową (odjęcie części środków z konta) w przypadku:
  - wysyłania SPAMU,
  - zamieszczania na CZACIE swoich linków PTP lub linków polecających,
  - celowego i wielokrotnego zgłaszania nie istniejących problemów,
  - świadomego zamieszczania w serwisie i poza nim nieprawdziwych informacji,
  - wielokrotnego błędnego wykonania zadań (zapisy, recenzje, płatne zadania),
 4. Użytkownik traci wszelkie prawa do swojego konta (jego konto zostaje usunięte bez możliwości wypłacenia zgromadzonych środków) gdy:
  - złamał wielokrotnie którykolwiek z punktów regulaminu
  - posiadał więcej niż jedno konto w programie,
  - promował PTP w niedozwolony sposób (np. w innych rotatorach PTP, w autosurfach, w iframe, poprzez wielokrotne odwierzanie strony itp.),
  - podał dane osobowe niezgodne ze stanem faktycznym,
  - był nieaktywny przez 60 dni,
  - sprzedał bez konsultacji z administracją swoje konto,
  - używał programów do automatycznego klikania,
  - kliknął 10 razy w cheatlinki,
  - wielokrotnie kliknął w błędne numery sprawdzające (Turing numbers),
  - wybrał opcje w profilu, które świadczą o braku znajomości języka polskiego,
  - używał wulgaryzmów w kontakcie z Adminem lub innym użytkownikami,
  - zamieszczał fałszywe oskarżenia pod adresem Admina lub innego użytkownika serwisu.
 5. Użytkownik, który stracił bezpowrotnie wszelkie prawa do swojego konta, nie może ponownie zarejestrować się, chyba, że Admin wyrazi odpowiednią zgodę na jego prośbę.

IX. Weryfikacja uczciwości

 1. Admin ma prawo do emitowania linków ujemnych (tzw. cheatlinków), których kliknięcie, powoduje odjęcie środków z konta o wartości danego linku. Admin zobowiązuje się do oznaczania wszystkich linków ujemnych czytelnym opisem.
 2. W przypadku kliknięcia w link ujemny, użytkownik nie ma prawa rościć pretensji, jeżeli był on odpowiednio oznaczony.

X. Reklama

 1. Serwis FortunataPTR.pl nie reklamuje stron zawierających elementy erotyczne, pornograficzne, wulgarne, łamiące polskie prawo, szkodliwe dla odwiedzających (np. wirusy, trojany i wszelkiego rodzaju szkodliwe oprogramowanie). W przypadku stwierdzenia obecności takich treści w wykupionej reklamie, reklama zostanie skasowana bez możliwości odzyskania pieniędzy wydanych na jej zakup.
 2. Serwis FortunataPTR.pl nie reklamuje scamów, czyli programów oszukujących użytkowników, nie wypłacających zarobków lub takich, które w swojej przeszłości dopuściły się np. kasowania kont czy zarobków swoich użytkowników. Administracja ma także prawo odmówić realizacji reklamy programu, którego admin dopuścił się wymienionych w poprzednim zdaniu działań w innym swoim programie. W przypadku odmowy realizacji reklamy programu będącego scamem, reklamodawcy przysługuje prawo wymiany reklamy na inną bądź zwrotu środków wydanych na reklamę.
 3. Każdy użytkownik internetu może skorzystać z usług reklamowych serwisu.
 4. Serwis FortunataPTR.pl nie przyjmuje zapłaty za reklamy przez PayPal w trybie krewni/znajomi. Każda przesłana w ten sposób kwota będzie zwracana na konto nadawcy, a zamówienie anulowane.
 5. Administracja FortunataPTR.pl rezerwuje sobie prawo odmowy realizacji reklamy bez podania przyczyny. W takim wypadku Reklamodawca otrzyma zwrot środków wydanych na reklamę.

XI. Uwagi końcowe

 1. Admin posiada prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie. O każdej zmianie użytkownicy zostaną odpowiednio poinformowani.
 2. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.
 3. Użytkownik może usunąć swoje konto,klikając w odpowiednie polecenie w profilu. Usunięcie konta przez użytkownika może nastąpić w każdej chwili bez konieczności uzyskania zgody Admina.
 4. Admin może sprzedać konto użytkownika, jeżeli utracił on do niego wszelkie prawa.
 5. Prawo sprzedaży swojego konta przysługuje każdemu użytkownikowi, który otrzymał na to zgodę od Admina.
 6. Użytkownik, który sprzedał swoje konto, może ponownie zarejestrować się w serwisie.
 7. Użytkownikowi, który skasował konto bądź utracił do niego wszelkie prawa nie przysługuje możliwość wypłacenia zgromadzonych na nim środków.
 8. Należy uwzględnić, iż niektóre sekcje w serwisie posiadają odrębne zasady i podregulaminy.

Darmowe konto bankowe